Asianajotoimisto Hanhisalo Law

Yritys- ja liikejuridiikka

Olemme yrityksesi luotettava kumppani ja voit antaa meidän hoidettavaksemme yrityksesi lakiasioita, jolloin voit keskittyä liiketoiminnan harjoittamiseen ja sen kehittämiseen. Me hoidamme loput ja haluamme olla mukana rakentamassa yrityksesi tulevaisuutta.

Hoidamme ammattitaidolla kaikkia liikejuridiikkaan liittyviä asioita. Meillä on asiantuntemusta ja vuosien kokemusta yritysasioiden hoitamisesta ja laajat kontaktiverkot yrityksiin ja yritystoimintaa palveleviin organisaatioihin. Hoidamme myös yritysasioihin liittyviä oikeudenkäyntejä. Näihin kuuluu usein myös työturvallisuuteen liittyviä oikeudenkäyntejä.

Hoidamme mm. seuraavia asioita:

Sopimukset

 • sopimusten ja kauppakirjojen laatiminen, sopimusehtojen tarkastaminen
 • sopimuksia koskevat riidat
 • ulkomaansopimukset, franchising-sopimukset, leasing-sopimukset
 • vuokrasopimukset
 • johtajasopimukset
 • kilpailukieltosopimukset
 • erilaiset lisenssi-, agentti- ym. sopimukset

Yhtiöoikeus

 • kaikki yhtiömuodot, yhtiöiden perustaminen ja yhtiömuodon muutokset
 • osakassopimukset
 • yhteenliittymät, yhtymät, konsortiot, joint venturet
 • sulautumiset ja jakautumiset, selvitystilat
 • yrityskaupat
 • vakuusjärjestelyt
 • osakepääoman korotukset ja alentamiset
 • toimielinten kokoukset
 • liikkeen luovuttaminen, omistajanvaihdokset
 • yritysten sukupolvenvaihdokset
 • kiinteistö- ja rakentamisasiat
 • viranomaisasiat

Rahoitus ja vakuutus

 • rahoitussopimukset ja -järjestelyt, oman pääoman ehtoinen rahoitus
 • vakuusjärjestelyt
 • saatavien perintä

Veroasiat

 • verosuunnittelu, avustaminen veroasioissa
 • verovalitukset ym.
 • yritysjärjestelyt, sukupolvenvaihdokset

Liiketoiminnan suunnittelu ja johtaminen

 • liiketoimintaan liittyvien oikeudellisten seikkojen analysointi
 • liiketoimintasuunnitelmien oikeudellinen arviointi
 • yritysjohdon konsultointi, johdon vastuu ym.
Kimmo, sivupalkki (isompi kuva)

Kimmo Hanhisalo

OTK, varatuomari

info@hanhisalolaw.fi
010 2390 850, 040 5500 875

HanhisaloLaw
Lakiasiaintoimisto Oy
Ristirannankatu 1
67100 KOKKOLA
010 2390 850
info@hanhisalolaw.fi