Asianajotoimisto Hanhisalo Law

Oikeudenkäynnit

Avustamme oikeudenkäynneissä. Jos olet osallisena oikeudenkäynnissä joko riita- tai rikosasiassa, meillä on kokemusta ja osaamista varmistaa se, että etusi ja vaatimuksesi huomioidaan ja turvataan kaikissa asteissa. Hoidamme asiamiehenä tai avustajana oikeudenkäyntejä kaikissa riita- ja rikosasioissa käräjäoikeuksissa, hovioikeuksissa sekä Korkeimmassa oikeudessa. Hoidamme oikeudenkäyntejä myös maaoikeudessa, että hallintotuomioistuimissa.

  • kaikki riita-asiat tuomioistuimissa
  • riita-asioiden valitukset ja niiden käsittely muutoksenhakutuomioistuimissa
  • rikosasioiden oikeudenkäynnit alioikeuksissa sekä muutoksenhakutuomioistuimissa
  • maaoikeusriidat maaoikeusasioissa
  • hallinto-oikeusasiat
  • välimiesmenettely; asiamiehenä tai välimiehenä toimiminen
  • muut prosessit
Kimmo, sivupalkki (isompi kuva)

Kimmo Hanhisalo

OTK, varatuomari

info@hanhisalolaw.fi
010 2390 850, 040 5500 875

HanhisaloLaw
Lakiasiaintoimisto Oy
Ristirannankatu 1
67100 KOKKOLA
010 2390 850
info@hanhisalolaw.fi