Asianajotoimisto Hanhisalo Law

Kiinteistö- ja rakentamisasiat

Kiinteistöihin liittyy paljon kirjallisia asiakirjoja, joita joudutaan laatimaan, jotta jokin oikeus tulee vahvistetuksi. Omistusten muutokset edellyttävät useimmiten kirjallista muotoa. Uusjaot ja erilaiset kiinteistötoimitukset vaativat osaamista. Hoidamme kiinteistöoikeuteen ja rakentamiseen liittyviä toimeksiantoja ja hoidamme kiinteistöihin ja maaoikeuksiin liittyviä asioita.

  • omistusselvitykset
  • kiinteistön kauppakirjat
  • maanmittaustoimitukset
  • lohkomiset, halkomiset, tietoimitukset
  • maaoikeusasiat
  • lainhuuto- ja kiinnitysasiat
  • kaavoitus
  • urakkasopimukset
  • rakennuslupa-asiat
  • rakennusriidat

 

Kimmo, sivupalkki (isompi kuva)

Kimmo Hanhisalo

OTK, varatuomari

info@hanhisalolaw.fi
010 2390 850, 040 5500 875

HanhisaloLaw
Lakiasiaintoimisto Oy
Ristirannankatu 1
67100 KOKKOLA
010 2390 850
info@hanhisalolaw.fi